Konsesjon

ESPOS er et betalingsforetak med e-pengekonsesjon. ESPOS tilbyr skreddersydde løsninger innen betalingsformidling. Vi ble tildelt vår konsesjon i 2016 av Finanstilsynet.

Vår konsesjon
BRANSJENS FORETRUKNE GARANTILØSNING

EsposGaranti

Er et eksklusivt produkt som vi tilbyr våre kunder gjennom vår betalingsforetak-konsesjon utstedti fra finanstilsynet. Espos skiller seg ut som ett av kun fem foretak i Norge, og det eneste blant leverandørene til arrangementssektoren, som innehar denne prestisjefylte konsesjonen. Dette gir våre kunder en rekke fordeler gjennom fire nøkkelelementer:

1. Mulighet for EsposGaranti til alle leverandører til arrangementet.

2. Forskudds fri fakturering fra Espos – Vi eliminerer behovet for forskuddsbetaling på Espos’ faktura. Mens andre leverandører sikrer sine leveranser gjennom forskudd, bankgarantier, alternative garantier eller overføringsgarantier, forenkler vi prosessen for våre kunder. Vi trekker fakturabeløpet direkte fra oppgjøret, og dermed er det ingen nødvendighet for forskuddsbetaling.

3. Enkel Integrering uten søknadsprosesser – Vi frigjør våre kunder fra tidkrevende søknadsprosesser til eksterne kortleverandører, som ofte kan ta opptil tre uker. Ved å integrere dere direkte med oss og vår klientkonto, sikrer vi at dere kan være operative allerede dagen etter bestilling*. Dette er spesielt verdifullt i eksisterende leieforhold hvor behovet for ekstra utstyr kan oppstå akutt.

4. Sikkerhet gjennom konsesjon – Vår konsesjon gir en ekstra trygghet. I et tenkt tilfelle dersom et selskap med en slik konsesjon, Espos i dette tilfellet, skulle gå konkurs, forblir kundenes omsetning sikret da den oppbevares på en separat Klientkonto. Klientkontoer vil ikke medregnes som en del av Boet ved konkurs eller avvikling i slike tilfeller.

EsposGaranti er vårt mest voksende produkt, spesielt i en bransje preget av økende prispress og usikkerhet. Leverandørene foretrekker EsposGaranti på grunn av dens enkelhet og pålitelighet når det gjelder å sikre betaling for sine leveranser.

Prosess – Som kunde signerer dere et betalingsoppdrag med Espos. Dette oppdraget inneholder instruksjoner om at Espos skal trekke et angitt beløp fra arrangementets omsetning og overføre det til en tredjepart, eks Ringnes. Betalingsoppdraget blir deretter plassert i en prioritetsrekkefølge, som er angitt i oppdraget. Utbetalingen skjer i henhold til denne prioritetsrekkefølgen før arrangøren mottar sin omsetning.

*Teknisk sett kan vi håndtere betalingen allerede dagen etter bestilling, men det er verdt å merke seg at leveransen fra oss kan ta lengre tid på grunn av oppsett av backoffice (deres egen inntasting av produkter og priser) og at vi i perioder kan være utsolgt. Vi jobber kontinuerlig for å optimalisere prosessene og minimere leveransetiden.

Har du noen spørsmål eller ønsker du et tilbud?