Betaling, gjort enkelt

Betalingsløsningen for fremtiden. Publikum betaler via en identifikator (RFID-chip, QR-kode, DiggiPay-kort eller APP). På større arrangementer kan chipen være plassert i et armbånd. Dette gjør at transaksjonene vil gå raskere enn på noen andre løsninger i markedet i dag. DiggiPay kan gi deg god salgsdata på dine kunder

Tilbud på DiggiPay
Vår mest fleksible betalingsløsning

Betalingsløsningen for fremtiden

Publikum styrer alt i DiggiPay-appen, påfylling, refusjon, sende penger til andre brukere av DiggiPay, samt følge sitt eget forbruk. For arrangøren vil DiggiPay kunne gi et unikt innblikk i publikums demografi og spesifikke kjøpemønster som igjen vil danne grunnlag for enda bedre publikumsopplevelser og markedsføringskampanjer.

Kom i gang

Espos leverer

• Alt av nødvendig utstyr
• Teknisk personell under hele arrangementet og kundeservice for publikum.
• Transaksjonshistorikk og rapporter som danner grunnlag for logistikk, innkjøp, bemanning og innrapportering til myndighetene.

• DiggiPOS
• DiggiPay-App.

DiggiPay-kort med eget design er også mulig

Har du noen spørsmål eller ønsker du et tilbud?