Cashless er utviklet for å håndtere og optimalisere salget på arenaer med store publikumsmengder. Det er en kontaktløs betalingstjeneste basert på NFC-teknologi, skreddersydd for festivaler, konserter og større arrangementer. Betalingsløsningen er designet for å fungere overalt, uavhengig av infrastruktur, og opererer på steder der andre ikke kan. Cashless fungerer like godt på mindre arenaer som på de største stadionene.

 

CASHLESS


 

Cashless erstatter kontanter, betalingskort og tradisjonelle bonger som betalingsmiddel. Systemet benytter NFC - teknologi (kontaktløs betaling). Transaksjoner med Cashless tar kun et par sekunder, reduserer køene betydelig og har ingen transaksjonskostnader.

Cashless gir arrangører en profesjonalisering av driften ved at alt salg på arrangementet registreres, kontanthåndtering reduseres til et minimum og risiko for svinn og tyveri reduseres betraktelig. Systemet bidrar til økt omsetning og gir samtidig en oversiktlig totaløkonomi for arrangøren. Cashless genererer transaksjonshistorikk og rapporter som danner grunnlag for logistikk, innkjøp, bemanning og innrapportering til myndighetene. Alle rapporter er tilgjengelig online, også historiske, til enhver tid for arrangøren.

En Cashless leveranse inkluderer alt av utstyr, eget trådløst nettverk, markedsmateriell og teknisk personell under hele arrangementet. Cashless betalingsløsning har konsesjon fra Finansdepartementet for utstedelse av e-penger.

Klikk for mer detaljert informasjon om bruk av Cashless

Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud eller eventuelle spørsmål.